پیشرفت در فناوری دیزل

در این مقاله، به تازگی‌ترین پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های مورد استفاده در خودروهای دیزل می‌پردازیم