لیست قیمت اقساطی کامیونت                                                                                                                                          
لیست قیمت نقدی کامیونت                                                                                                                                                 
لیست قیمت نقدی  دو مرحله ای خودروی H350                                                                                                       
لیست قیمت راهداری خودرو H350 با ارائه گواهی اسقاط                                                                                                     
 لیست قیمت راهداری خودرو H350 بدون ارائه گواهی اسقاط                                                                               
 لیزینگ عادی خودرو H350                                                                                                                                                      

 

 

نمونه قرارداد فروش